Siste oppdatering

Nordland digitalt sekretariat

Nordland digitalt sekretariat skal forberede saker for Nordland digitalt arbeidsutvalg.

Nordland fylkeskommune, Kartverket Nordland, Statsforvalteren i Nordland og kommunene i Nordland utgjør sekretariat for Nordland digitalt.

Kommunene er for tiden representert ved Rana kommune.

Medlemmer i Nordland digitalt sekretariat

Navn Arbeidsgiver E-post Telefon
Finn Ørnes (leder) Kartverket Nordland finn.ornes # kartverket.no 32118777
Håkon Roald Nordland fylkeskommune hakon.roald # nfk.no 75650542
Sveinung Råheim Statsforvalteren i Nordland fmnosra # fylkesmannen.no 75531689
Trude Fridtjofsen Rana kommune trude.fridtjofsen # rana.kommune.no 75145222

 

Rollefordeling

Kartverket Nordland:

  • Leder sekretariatet. Ansvarlig for administrasjon av møter, herunder innkalling og referat. Ansvarlig for geodataplan for Nordland.

Nordland fylkeskommune:

  • Ansvarlig for kontakt med forskningsmiljøene. Samordning med fylkesplan og utviklingsprogram for Nordland (UPN).

Statsforvalteren i Nordland:

  • Ansvarlig for samordning av geodatavirksomheten.

Rana kommune:

  • Ivaretar kontakten med kommunesektoren.

Kartverket, statsforvalteren og fylkeskommunen utpeker selv sine representanter.

Del