Siste oppdatering

Nordland digitalt arbeidsutvalg

Arbeidsutvalget har satt ulike prioriteringer for matrikkelarbeid de neste årene. Dette gjenspeiles i fylkets geodataplan.

Gjeldende fylkesgeodataplan for Nordland

hovedsatsingene er:

  • Tilfredsstille behovet for kartdata til drifts-, plan- og utbyggingsoppgaver i Nordland, samt beredskapsoppgaver
  • Kartverket og kommunene skal ha fokus på:
    • å bedre kvaliteten og økt fullstendighet i matrikkelen
    • øke andelen vegadresser i Nordland fylke
  • Etablere et prosjekt for å få etablert historiske ortofoto av flybilder fra den økonomiske kartleggingen

Mer om Nordland digitalt arbeidsutvalg

Del
XPPT