Siste oppdatering

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Nordland

Kommunene skal fra 2024 peke ut en autorisert landmåler for de oppmålingsforretninger som skal gjennomføres. Dagens landmålere må melde seg opp til prøve for å bli autorisert før ordningen tar til for fullt.

Pr 1 mai 2022 er det 15 autoriserte landmålere i kommunene i Nordland. I tillegg finnes noen autoriserte landmålere i privat bransje og i andre etater.

Del
XPPT