Siste oppdatering

Matrikkelarbeid i Nordland

Sammen med kommunene i fylket skal Kartverket sørge for at det fokuseres på fullstendighet og kvalitet i matrikkelen for å sikre at samfunnet har tilgang til best mulig informasjon om eiendom, bygninger og adresser. Les mer om matrikkelarbeid, status, prioriteringer og videre arbeid i Nordland.

Matrikkelen er Norges eiendomsregister og inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet, og Kartverket veileder kommunene i dette arbeidet.

Kommunene er lokal matrikkelmyndighet

Som lokal matrikkelmyndighet skal kommunene føre registreringer i matrikkelen i tråd med bestemmelser i matrikkelloven og tilhørende rettskilder. Det er utarbeidet standarder og veiledningsmateriell for å sikre kvalitet og pålitelighet i registeret.

Lokal matrikkelmyndighet

Datakvalitet i matrikkelen

Kartverket har utviklet flere matrikkelrapporter til bruk for kommunene i analyser og arbeid med økt fullstendighet og kvalitet i matrikkelen.

Datakvalitet i matrikkelen

Adressering

Kartverket vil bidra til at alle kommuner får innført vegadresser og at adresseringen kvalitetssikres. Status for vegadresser i Nordland pr 1 mai 2022: Av 151378 adresser totalt i Nordland er 95,78% vegadresser. 6393 matrikkeladresser gjenstår (4,22%).

Autorisasjon av eiendomslandmålere i Nordland

Kommunene skal fra 2024 peke ut en autorisert landmåler for de oppmålingsforretninger som skal gjennomføres. Det blir viktig å sørge for at dagens landmålere melder seg opp til prøve og blir autorisert før ordningen tar til for fullt.

Del