Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norkart, Nordland

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Perioden for påmelding er over.

10:00 - 14:00
Teams (lenke sendes dagen før kurset avholdes)

Har du spørsmål angående kursene?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

Om kurset

Kurset arrangeres digitalt. Lenke sendes dagen før kurset avholdes. Tidspunkt kl 10 til 14 med innlagte pauser, og slutt litt avhengig etter hvilke spørsmål som dukker opp.

Innhold

Ny standard for plan er på vei til å bli vedtatt, og gjeldende planer og eksisterende planregister må tilpasses denne. Vi vet ikke fullt ut hvordan det nye planregisteret blir, men vi har en del råd om hva kommunene bør forbedre i eksisterende data for å forberede seg på ny standard.

Vi går også gjennom kontroller og feilretting som bør utføres for overgang til vårt nye planregister arealplaner.no

Vi viser litt nytt i GISLINE, som er relevant for planforvaltningen.

Mange forvalter plandata i QMS og vi vil se på erfarte feilsituasjoner og hvordan de kan rettes.

For best mulig kontroll av plandata er det viktig å kunne bruke alle hjelpemidler vi har. Vi ser derfor på hvilke kontroller i GISLINE som avslører feil som SOSI-kontroll ikke oppdager (og motsatt).

Det gjøres opptak av kurset, som blir tilgjengelig for deltakerne en periode etter kurset.

Påmeldingsvindu

Påmelding er kun mulig i perioden 18.10 (kl. 9:00) - 21.10. (kl. 16:00). 

Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

Valg i påmeldingsskjemaet

Aktuell kursdato: Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Senere får du ny e-post som bekrefter om du har fått plass på kurset.

Dato passer ikke: Dersom datoen for kurset ikke passer, kan du velge å få tilbud om en annen dato. Du vil da bli kontaktet etter at påmeldingsvinduet er lukket. Det vil si umiddelbart etter 21.10.

Del