FDV-årsmøte Nordland 2023

Kartverket Nordland innkaller herved til årsmøte for Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Møtet holdes på Teams. Påmeldingsfrist 31. mars.

09:00 - 12:00
Teams

Har du spørsmål angående FDV-årsmøtet?

Ta kontakt med Kartverket Nordland

Arrangør

Kartverket Nordland

Vi oppfordrer til en tverrfaglig deltakelse fra kommunene innen oppmåling, landbruk, skogbruk, plan, byggesak og ledernivå. Husk å informere alle aktuelle i din etat om årsmøtet.

Regionale parter oppfordres til å delta på alle møtene.

Program

  • 09.00: Rapport fra 2022 v/ Christian Malmquist
  • 09.15: Aktiviteter i 2023 v/ Christian Malmquist
  • 09.45: FDV-rutiner v/ Erik Røstad, Kartverket Nordland
  • 10.05: Pause
  • 10.15: Plandata v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland
  • 10.35: Innføring av FKB 5.0 v/ June-Eva Wennberg, Kartverket Nordland
  • 10:55 Pause
  • 11.00: NRL v/ Ivar Aanerød, Kartverket Nordland
  • 11:25: Informasjon fra Kartverket Nordland
  • 11:30: Eventuelt

Gjennomføring av årsmøtene

På årsmøtedelen skal vi gå raskt gjennom vedleggene til forvaltningsavtalen.

Vedleggene sendes ut så snart inntektene og FDV-opplegg for 2022 er klart. Det blir i god tid før årsmøtet.

Årsrapport og regnskap for 2022 vil følge med i samme sending.

Del