Siste oppdatering

Adressering i Nordland fylke april 2020

Kartverket er i gang med et prosjekt for innføring av vegadresser istedenfor matrikkeladresser. Her finner du status for Nordland fylke.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

per.ove.rokke@kartverket.no

De aller fleste kommunene i Nordland har nå innført vegadresser. Noen få områder gjenstår, men kommunene er i god prosess med fullføringen.

Status per august 2020

Per 31. august 2020 var det totalt 150 129 adresser i Nordland, av dette var 140 565 eller 93,63% vegadresser.

Andelen matrikkeladresser var 9 564, eller 6,37%

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status vegadresser

Andelen vegadresser har også det siste året økt i landets kommuner. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Del