Siste oppdatering

Adressering i Nordland fylke april 2021

Kartverket er i gang med et prosjekt for innføring av vegadresser i stedet for matrikkeladresser. Her finner du status for Nordland fylke.

Kontaktperson

Kartverket Nordland

per.ove.rokke@kartverket.no

De aller fleste kommunene i Nordland har nå innført vegadresser. Noen få områder gjenstår, men kommunene er i god prosess med fullføringen.

Status per april 2021

Per 6. april 2021 var det totalt 150 618 adresser i Nordland, av dette var 143 135 eller 95,03% vegadresser.

Andelen matrikkeladresser var 7 483, eller 4,97%

Om adressering

Det er kommunene som fastsetter offisielle adresser til eiendommer i Norge, og Kartverket bistår kommunene i dette arbeid. Adresser og skilt skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder. For raskt å finne fram i en nødsituasjon, kan vegadresser være avgjørende for å berge liv, helse, miljø og økonomiske verdier.

Status vegadresser

Andelen vegadresser har også det siste året økt i landets kommuner. De fleste steder vi oppholder oss har nå en vegadresse. Vegadresser er viktig for deg og meg: En adresse gjør det enklere å finne fram – for oss alle.

Stor deltakelse på regionale webinar

Kartverket Nordland og Kartverket Troms og Finnmark har gjennomført to digitale seminar så langt i år. Et om stedsnavn og et om digitalisering av plan- og byggesaksprosesser. Begge to-timers-webinarene ble gjennomført på Teams, og samlet totalt over 400 deltakere.

Del