Detaljerte kartdata Nordland fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold i Nordland fylke

Kartverket Bodø har ansvar for å optimalisere forvaltningsarbeidet i Nordland. Det innebærer blant annet å koordinere vedlikeholdsarbeidet i kommunene, og å formidle datasettene til partene i forvaltningsavtalene (FDV-avtalene). Det er en FDV-avtale for hver kommune.

Del