Arealplan og planregister i Nordland

Nordlandsatlas

Nordlandsatlas er en kartportal som viser vedtatte arealplaner og arealplaner på høring. Kartportalen er videreutviklet gjennom et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Kartverket Nordland.

Del