Siste oppdatering

Kvalitetskontroll av arealplaner i Nordland fylke

Kartverket Nordland tilbyr en kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner.

Den tekniske kvaliteten på de digitale arealplanene kommunene får inn varierer sterkt. Kartverket Nordland tilbyr å utføre en enkel kontroll av den tekniske kvaliteten på digitale arealplaner kommunene får inn til første gangs behandling.

Kontrollen vil blant annet bestå i om planene lar seg tegne opp i FYSAK/ Sosivis ved hjelp av standard kommandofiler og kvalitetskontroll ved hjelp av programmet SOSI-kontroll.

Egen kontroll hos kommunen

Kommuner som har lyst til å gjøre kontrollen selv kan ta utgangspunkt i artikkelen

Kontrollere arealplaner

Kartverket har mal for kontroll i form av Excel-ark som kan oversendes til kommunene på forespørsel.

Del