Kurs; 3D i kommunal arealplanlegging, Nordland

Kurskomitéen for arealplandata i Nordland avholder kurs om «3D i kommunal arealplanlegging» 27. oktober og 1. november 2022. Påmeldingsfrist 19. oktober 2022.

-
10:00 - 14:00
Digitalt (lenke sendes når det nærmer seg kurs-start)

Har du spørsmål angående arrangementet?
Ta kontakt med
anders.westlund@kartverket.no 

Arrangør

Norge digitalt Nordland

Kurskomitéen for arealplandata i Nordland avholder kurs om «3D i kommunal arealplanlegging» 27. oktober og 1. november 2022.

Bakgrunn

3D kommer!

Arealplanlegging, byggesak, BIM, bygg i matrikkelen mv. skal etter hvert være i 3D. Mange kommuner har allerede tatt i bruk 3D i mindre sammenhenger.

Målgruppe

Kommunalt ansatte og andre i Nordland som arbeider med plan- og byggesak og forvaltning av data.

Kursmål

Opplyse om mulighetene med 3D og få kommunene til å forberede seg på at 3D er fremtiden.

Gjennomføring

Kurs (webinar) som går over 2 dager. Foredrag pluss gruppearbeid.

Program

Møteleder: Anders Westlund, Kartverket Nordland

Dag 1 - torsdag 27. oktober

10.00 Åpning og innledning v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.05. Definisjon av 3D v/ ikke avklart

10.15 Visningsverktøy for 3D og demonstrasjon av ulike bruksområder for 3D. v/ Sveinung Råheim, Bodø kommune

10.35 Arbeidet med utredning av 3D i regi av Geovekst-forum. v/ Nils Ivar Nes, Kartverket

11.00 Kaffepause

11.10 Hvordan kan kommunene være klare og forberedt når 3D kommer for fullt?, Bodø kommune og digital tvilling og Overvannsanalyse og annen naturskade v/ Vesa Jäntti, Bodø kommune

12.00 Lunch

12.45 Hvordan kommunene skal forvalte og forholde seg til 3D-data de allerede har v/ Ole Grammeltvedt, Sandnes kommune

13.00 Fagstandard PLAN 5.0 (samt kanskje «Digitale planbestemmelser i relasjon til 3D, eksempel ulike planformål i ulike etasjer») v/ Hilde Johansen Bakken, KDD

Slutt dag 1

Dag 2 - tirsdag 1. november

10.00 Åpning. Repetisjon fra dag 1 v/ Anders Westlund, Kartverket Nordland

10.05 Reguleringsplaner i 3D v/ Kristin Eriksen fra Hamar kommune

10.30 Forståelse av plan i 3D og/ eller 3D - en ny måte å tenke på v/ Ikke avklart

10.50 3D og VR v/ Daniel Banasiak Bærum kommune

11.10 Politikeres ønsker og visjoner om politisk behandling i 3D v/ Håkon Møller, Bodø kommune

11.20 Lunch

12.00 Hvordan ta i bruk 3D i planprosessen og hvordan ny standard og 3D kan bidra til mer demokratiske og effektive planprosesser v/ Heidi Liv Tomren i KS

12.30 Gruppearbeid inkludert gjennomgang

14.00 Slutt dag 2 Avslutning og takk for denne gang.

Del