Årsmøte Noreg digitalt

Vi inviterer til Noreg digitalt årsmøte for alle partane i samarbeidet i Møre og Romsdal.

09:00 - 12:00
Teams

Årsmøtet blir på nett og felles for heile fylket, jf det som står i fylkesgeodataplanen:

"Dei årlege Noreg digitalt-møta skal sikre at samarbeidet i fylket blir drive etter føremål i tråd med sentrale og lokale retningsliner. Som minimum skal det haldast eitt møte for alle Noreg digitalt-partane i fylket der slike saker blir behandla: evaluering av arbeidet føregåande år, årsrekneskap for prosjekta, presentasjon av årets geodataplan, innmelde saker, presentasjon av nye medlemar til utvala. Møtet blir halde i mars/april, og blir heretter avvikla via Teams."

På dagsordenen

 • Velkommen og dagens program
 • «Rikets tilstand»Her lagar ansvarleg på kvart fagfelt ein foil om status for arbeidet 2022/23. Bjørge presenterer. 20 min.
 • Økonomi (geovekst/FDV)
 • Geodataplanen
  • Presentasjon av årets geodataplan
  • Presentasjon av nye medlemmer i utvala
  • Mal for kommunal geodataplan?
 • FKB 5.0: Innføring/innhald
 • Norsk luftfartshinderregister
 • Geovekstprosjekt 2022 og 2023
 • Eventuelt

Invitasjon

Invitasjon til møtet har gått på e-post til dei som er oppført som kontaktpersonar på avtale, vedlikehald, matrikkel eller plan hos oss. Er det fleire som burde hatt han, kan de sende invitasjonen vidare internt. Også medlemmar i fylkesgeodatautvalet med underutval har fått invitasjon.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kartverket Møre og Romsdal:

Kontakt

Del