Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Møre og Romsdal

Her finn du ei oversikt over møter og kurs som vert arrangert av Kartverket Møre og Romsdal. Dette inkluderer aktivitet i regi av Noreg digitalt-samarbeidet i fylket. Oversikta vert jamleg oppdatert.

Planlagt møteaktivitet og kurs for Møre og Romsdal 2022

Dato Type aktivitet Region / kommunar Stad Informasjon
1. november Møte i fylkesgeodatautvalet Alle Molde Invitasjon er sendt utvalet
Del