Regionmøte Midt-Gudbrandsdal 2024

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte for Midt-Gudbrandsdal. Påmeldingsfristen er 4. mars.

09:15 - 15:00

Har du spørsmål angående Regionmøtet?
Ta kontakt med Kartverket Innlandet ved:

Arrangør

Kartverket Innlandet

I år har vi fått med oss fylkeskommunen og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til å fortelle om det nye arealregnskapet og grunnkartet som ligger til grunn for regnskapet. I tillegg vil Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foredra om naturfare og beredskap. Kartverket informere om fritidsboligprosjektet og vår felles satsning på beredskap og klimatilpasning.

Vi oppfordrer til en tverrfaglig deltakelse fra kommunene innen oppmåling, landbruk, plan, byggesak og ledernivå.

Husk å informere alle aktuelle i din etat om årsmøtet. Vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner. Meld dere på!

Program for regionmøtene 2024, kl. 9:00 – 15:00

Oversikt over alle regionmøtene finner du her

 • Innledning ved Kartverket
 • Fellesløsninger og plandata i Norge digitalt, Kartverket
 • Fritidsboligprosjektet, Kartverket

Pause

 • Arealregnskap for Innlandet, Fylkeskommunen
 • Grunnkart for arealregnskap, NIBIO

Lunsj 11.15-12.00

 • Naturfare og beredskap, NVE
 • Regionene informerer
  • Hva rører seg i regionen?
  • Hvordan arbeider vi med beredskap, v/ GIS og beredskapsmiljø

Pause

 • Satsing i Innlandet klima og beredskap, Kartverket
 • Matrikkel – status i regionen, Kartverket
 • Kartlegging – status og planer i regionen, Kartverket

Gjennomføring av digitalt FDV-årsmøte

Vi informerer om at FDV-årsmøtet gjennomføres for alle kommuner i Innlandet i et eget digitalt møte 30. april kl 12-14.

Innkalling kommer etter hvert, men sett gjerne av datoen i kalenderen.

På årsmøtedelen går vi raskt gjennom vedleggene til forvaltningsavtalen. Vedleggene sendes ut så snart inntektene og FDV-opplegget for 2024 er klart, og i god tid før årsmøtet

Årsrapport og regnskap for 2023 vil følge med i samme sending.

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter. Deltakerne dekker selv reisekostnader.

Del