Regionmøte Gjøvikregionen og Gran 2023

Kartverket Innlandet innkaller herved til Norge digitalt regionmøte i Gjøvikregionen og Gran. Påmeldingsfrist 31. mars.

09:00 - 15:00
Rådhuset, Nordre Land

Har du spørsmål angående Regionmøtet?
Ta kontakt med Kartverket Innlandet ved:

Arrangør

Kartverket Innlandet

I år har vi fått med oss Statistisk sentralbyrå (SSB), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) til å fortelle om arealstatistikk, overvannsveileder, grønnstruktur kart med mer. I tillegg vil vi ha søkelys på lokale og fylkesvise prioriteringer og satsinger i 2023.

Vi oppfordrer til en tverrfaglig deltakelse fra kommunene innen oppmåling, landbruk, plan, byggesak og ledernivå.

Husk å informere alle aktuelle i din etat om årsmøtet. Vi håper på godt oppmøte og gode diskusjoner. Meld dere på!

Program for regionmøtene 2023, kl. 09:00 – 15:00

Oversikt over alle regionmøtene finner du her

 • Innledning v/ Kartverket
 • Arealstatistikk/ arealregnskap
  • Anne Rørholt, SSB; «Arealstatistikk – nåværende og planlagt arealbruk»
  • Fylkeskommunen/ kommunene; Arealregnskap – hva skjer?
 • NVE orienterer om ny overvannsveileder og annet aktuelt i regionen
 • NIBIO orienterer om Grønnstruktur datasett

Lunsj

 • GIS-samarbeidet informerer om aktuelle nyheter og lokale geodataplaner/ handlingsplaner
 • Status og prioriterte aktiviteter i Innlandet i 2023 v/ Kartverket
  • Matrikkel
  • Plan- og temadata
  • Kartprosjekter; Hvor er det behov for oppdaterte kart?
  • Effektiv forvaltning, drift og vedlikehold; FDV årsmøte

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter. Deltakerne dekker selv reisekostnader.

Gjennomføring av FDV-årsmøtene

På årsmøtedelen går vi raskt gjennom vedleggene til forvaltningsavtalen. Vedleggene sendes ut så snart inntektene og FDV-opplegget for 2023 er klart, og i god tid før årsmøtet

Årsrapport og regnskap for 2022 vil følge med i samme sending.

Del