Siste oppdatering

Fellesdugnad på geodataplanarbeidet

Innlandet sparket i gang årets geodataplanarbeid med en felles samling for Norge digitalt-utvalgene på Ilsetra i Øyer. Fire temabolker etterfulgt av gruppearbeid ga mange gode innspill til det videre arbeidet.

Fire temabolker

Utvalgsmedlemmer fra Fylkesgeodatautvalget (FGU) og arbeidsutvalgene (Au Basis og Au Tema) innledet i de fire temabolkene. Innlederne var fra Kartverket med mindre det står noe annet.

Nasjonal og regional strategi og kobling til geodataplanen

  • Bernt Audun Strømsli innledet om nasjonal geodatastrategi, og Anne Kjersti Briskerud (Kongsvinger kommune) fortalte hvordan de i Hedmark Kart har endret fokus fra etablering av data til bruk.
  • Lars Østby Hemsing (Vang kommune) informerte om etableringen av datasettet «Historisk Myr i Valdres».

Samfunnssikkerhet og kartlegging i krise

Etter stormen i høst var det her spesielt fokus på utfordringene med å skaffe nødvendig datagrunnlag for å få oversikt over situasjonen.

  • Siv Byfuglien (Etnedal kommune) og Espen Gudevang (Statsforvalteren) innledet om temaet.
  • Frode Hansen (Fylkeskommunen) orienterte om regional plan for samfunnssikkerhet.

Matrikkel

  • Leikny Gammelmo innledet om datakvalitetsstrategi for Matrikkelen

Prinsipper for kartlegging og prioritering av tiltak i planen

  • Lars Østby Hemsing (Vang kommune) fortalte om bruk av drone til oppdatering av FKB, før Håkon Dåsnes og Bente Kristiansen gikk gjennom gjeldende kartleggingsprinsipper, og prioritering av tiltak framover.

Konstruktivt gruppearbeid

Etter innledningene ble det jobbet i grupper. Gruppearbeidet ga mange gode innspill, som det nå skal jobbes videre med

Ut på tur - aldri sur

Det ble også tid til en liten fjelltur på ettermiddagen, og til tross for ruskeværet var det god stemning.

Fellessamling-Innl-mai-2022-BK-besk.jpg

På toppen av Hafjell. Fra venstre Malin Myrseth (Tynset), Anne Lise Koller (Gran), Siv Byfuglien (Etnedal) og Jarle Skoglund (Åsnes) (Foto: Bente Kristiansen, Kartverket Innlandet).

Del