Siste oppdatering

Regionmøter for Innlandet fylke 2022

Årets regionmøter for Innlandet fylke avholdes i perioden 8. mars - 21. april. Målgruppen er kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

Dato, sted, påmeldingsfrist for regionmøter 2022

Dato Hva Hvor Påmelding/ Kontaktperson
8.3. Regionmøte SÅTE1 Bygdestua, Koppang, Stor-Elvdal Referat
9.3. Regionmøte Nord-Østerdal Kulturhuset, Tolga Referat
15.3. Regionmøte Hedmarken Auditoriet, Vangsvegen 73, Hamar Referat
16.3. Regionmøte Sør-Hedmark Kommunestyresalen, Kongsvinger Avholdt
22.3. Regionmøte Elverum-Solør møterom Leiret (auditorium) på kommunehuset Folkvang, Lærerskolealleen 1, 2408 Elverum Referat
23.3. Regionmøte Lillehammerregionen Kommunehuset i Gausdal Referat
5.4. Regionmøte Midt-Gudbrandsdal Kommunestyresalen i Nord-Fron Referat
6.4. Regionmøte Nord-Gudbrandsdal Vågå hotell, Vågå Referat
7.4. Regionmøte Gjøvikregionen og Gran Bygdestua, Østre Toten Referat
21.4. Regionmøte Valdres Sekskanten, Vaset, Vestre Slidre Referat

1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Gjennomføring av årsmøtene

På årsmøtedelen skal vi gå raskt gjennom vedleggene til forvaltningsavtalen. Vedleggene sendes ut så snart inntektene og FDV-opplegg for 2022 er klart, og i god tid før årsmøtet.

Årsrapport og regnskap for 2021 vil følge med i samme sending.

Praktisk informasjon

Utgifter i forbindelse med FDV-årsmøtene dekkes via felles Norge digitalt-midler. Det serveres lunsj til de fremmøtte på de forskjellige lokasjonene, se egen info om tidspunkt. Deltakere dekker selv egne reisekostnader.

Program for ND-årsmøtene 2022, kl 09:00 - 15:00

 • Kaffe og mingling – 30 min
 • Velkommen – presentasjonsrunde – 10 min
 • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-årsmøte) – 60 min
  • Rapport 2021 – Statistikk fra S-FKB
  • Vegnett – Elveg inn i S-FKB
  • Innføring FKB 5.0
  • Rutinebeskrivelser – AR5, veg og bygg
  • Plan for kvalitetsheving og FDV-runde 2022
  • Vedlegg til FDV-avtalen 2022

PAUSE 10 min

 • Geodataplanen ved regionen – 50 min
  • Hvilke tiltak tenker kommunene å følge opp i 2022 v/ GIS-konsulent
  • Innspill til nye mål og tiltak i geodataplanen v/ AU-Basis og AU-Tema representanter
  • Nytt i regionen – runde rundt bordet v/ alle

LUNSJ 11.30-12.30

 • Kartprosjekter – 30 min
  • Status og planer
  • Behov – innspill til geodataplanen
 • Matrikkel – 30 min
  • Matrikkeltall i regionen
  • Datakvalitetsstrategi
  • Status og nyheter

PAUSE 10 min

 • Landbruk – 15 min
  • Info om AR5web og kartlaget Dyrkbar jord v/ Statsforvalteren
 • Plandata – 20 min
  • Status i regionen
  • Plan 5.0
  • Rutinebeskrivelser
 • Temadata – 20 min
  • Nytt fra Temadata Innlandet
  • Status på det offentlige kartgrunnlaget (DOK) i kommunene – lokale DOK tilleggsdata
 • Fagdager og kurs – 10 min
  • Tema for webinarer
  • Fagdag matrikkel – tema?
  • Byggkurs
Del