Siste oppdatering

Regionmøter for Innlandet 2023

Årets regionmøter for Innlandet fylke ble avholdt i perioden 7. mars – 26. april. Målgruppen var saksbehandlere/ enhetsledere innen plan, bygg og landbruk samt kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

SSB, NVE og NIBIO informerte om arealstatistikk, overvannsveileder, grønnstruktur kart m.m.

I tillegg var det søkelys på lokale og fylkesvise prioriteringer og satsinger i 2023.

Dato, sted, påmeldingsfrist for regionmøter 2023
Dato Hva Hvor Påmelding/ Kontaktperson
7.3. Regionmøte Hedmark Kart1 Høgskolesenteret, Kongsvinger Avholdt
9.3. Regionmøte Lillehammerregionen Øyer kommune Avholdt
14.3. Regionmøte SÅTE2 Kommunehuset, Åmot Avholdt
15.3. Regionmøte Nord-Østerdal Kommunehuset, Rendalen Avholdt
12.4. Regionmøte Gjøvikregionen og Gran Rådhuset, Nordre Land Avholdt
13.4. Regionmøte Valdres Stavadalen skisenter, Sør-Aurdal Avholdt
18.4. Regionmøte Midt-Gudbrandsdal Kommunehuset, Ringebu Avholdt
26.4. Regionmøte Nord-Gudbrandsdal Kommunehuset, Lesja Avholdt

rk Kart; samarbeid mellom Hedmarken, Sør-Hedmark og Elverum-Solør
2SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Program for regionmøtene 2023, kl. 09:00 – 15:00

 • Innledning v/ Kartverket
 • Arealstatistikk/ arealregnskap
  • Anne Rørholt, Statistisk sentralbyrå (SSB); «Arealstatistikk – nåværende og planlagt arealbruk»
  • Fylkeskommunen/ kommunene; Arealregnskap – hva skjer?
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) orienterer om ny overvannsveileder og annet aktuelt i regionen
 • Norsk institutt for bioøkonomi  (NIBIO) orienterer om Grønnstruktur datasett

Lunsj

 • GIS-samarbeidet informerer om aktuelle nyheter og lokale geodataplaner/ handlingsplaner
 • Status og prioriterte aktiviteter i Innlandet i 2023 v/ Kartverket
  • Matrikkel
  • Plan- og temadata
  • Kartprosjekter; Hvor er det behov for oppdaterte kart?
  • Effektiv forvaltning, drift og vedlikehold; FDV årsmøte

For Hedmark Kart vil Kartprosjekter og FDV-årsmøtet tas i et eget digitalt møte.

Praktisk informasjon

Utgifter til mat og møtelokaler dekkes via felles Norge digitalt midler. Det serveres lunsj på alle møter. Deltakerne dekker selv reisekostnader.

Gjennomføring av FDV-årsmøtene

På årsmøtedelen går vi raskt gjennom vedleggene til forvaltningsavtalen. Vedleggene sendes ut så snart inntektene og FDV-opplegget for 2023 er klart, og i god tid før årsmøtet

Årsrapport og regnskap for 2022 vil følge med i samme sending.

Del