Kurs i forvaltning av digitalt planregister, Innlandet

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norkart. Kurset er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Påmeldingsvinduet er lukket.

10:00 - 14:00
Digitalt (lenke sendes siste arbeidsdag før kurset avholdes).

Har du spørsmål angående kurset?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kurset

Kartverket Vestland

Om kurset

Kurset arrangeres digitalt. Lenke sendes siste arbeidsdag før kurset avholdes. Tidspunkt kl 10 til 14 med innlagte pauser, og slutt litt avhengig etter hvilke spørsmål som dukker opp.

Innhold

Ny standard for plan vil bli vedtatt i løpet av 2022, og gjeldende planar og eksisterende planregister må tilpasses den nye standarden. Vi har en del råd om hva kommunene bør forbedre i eksisterende data for å forberede seg på ny standard. Mye av det som må forbedres for tilpassing til ny standard, vil være sammenfallende med overgang til arealplaner.no.

Vi viser kontroller som bør utføres for overgang til vårt nye planregister arealplaner.no, og vi viser eksempel på feilsituasjoner som vi finner i planbaser og retting av disse.

Vi viser litt nytt i GISLINE og SOSI-vis/ SOSI-kontroll som er relevant for planforvaltningen. Geosynkronisering og arealplaner.no krever at plandata blir forvaltet i QMS og vi viser litt forvaltning i QMS.

Vi viser eksempel på innklipp av ny plan i forvaltningsbase, samt utfordringer med topologi og flater på hensyns-soner og bestemmelseområder.

Det gjøres opptak av kurset, som blir tilgjengelig for deltakerne en periode etter kurset.

Påmeldingsvindu

Påmelding er kun mulig i perioden 17.10 (kl. 9:00) - 28.11. (kl. 16:00).

Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

Valg i påmeldingsskjemaet

Aktuell kursdato: Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Senere får du ny e-post som bekrefter om du har fått plass på kurset.

Dato passer ikke: Dersom datoen for kurset ikke passer, kan du velge å få tilbud om en annen dato. Du vil da bli kontaktet etter at påmeldingsvinduet er lukket. Det vil si umiddelbart etter 28. november.

Del