Siste oppdatering

Regionmøter for Innlandet fylke 2021

Dato for årets regionmøter for Innlandet fylke er klar. Årets møter avholdes på Teams i perioden 23. februar - 8. april. Invitasjon er sendt ut til våre kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

Dagsorden

Møtene avholdes fra 09:00 - 14:00 inkludert pause/ lunsj fra kl 11:00 - 12:00

Velkommen – presentasjonsrunde

 • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-årsmøte)
  • Rapport 2020 – Statistikk fra SFKB
  • Vegnett – Elveg inn i SFKB
  • Rutinebeskrivelser
  • Vedlegg til FDV-avtalen 2021
 • Geodataplanen (Fylkesgeodataplanen 2021-2024)
  • Hvilke tiltak tenker kommunene å følge opp i 2021?
  • Egne tiltak/prosjekt i kommunene som ikke er nevnt i geodataplanen
  • Øvrige parters aktiviteter i regionen
 • Kartprosjekter
  • Status, planer og kvalitetsheving
  • Behov – innspill til geodataplanen
 • Matrikkel
  • Autorisasjonsordning
  • Forskriftsendring
  • Matrikkeltall i regionen
 • Plandata
  • Årsversjoner – kommuneplaner/ kommunedelplaner
  • Geosynk
  • Rutinebeskrivelser
 • Temadata
  • Oppfølging det offentlige kartgrunnlaget i samarbeidet
  • Temadata Innlandet – status og nyheter
 • Fagdager og kurs

 

Detaljer om regionmøter for Innlandet fylke 2021
Region Regionkontakt Kartverket Dato Referat
Gjøvikregionen og Hadeland Yngvild Malmo 23.2. Referat
Valdres Bente Kristiansen 24.2. Referat
Hedmarken Bjørn Trygve Haugen 9.3. Referat
Sør-Hedmark Bente Kristiansen 10.3. Referat
Midt-Gudbrandsdal Anita Høie 16.3. Referat
Nord-Gudbrandsdal Bente Kristiansen 17.3. Referat
SÅTE1 Ole Th. Holth 23.3. Referat
Nord-Østerdal Anita Høie 24.3. Referat
Elverum-Solør Ove Jørgensen 6.4. Referat
Lillehammer-regionen Ove Jørgensen 8.4. Referat


1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Halvdagsseminarer

Tradisjonen med halvdagsseminar for saksbehandlere fortsetter. I år vil vi arrangere disse i form av tre egne webinarer utover våren.

Temaer som tas opp vil være:

 • Bruk av høydedata i saksbehandling
 • Turruter og stier
 • Temadata Innlandet og DOK

Invitasjon til disse kommer.

Del