Siste oppdatering

Regionmøter for Innlandet fylke 2021

Dato for årets regionmøtene for Innlandet fylke er klar. Arets møter avholdes på Teams i perioden 23. februar - 8. april. invitasjon er sendt ut til våre kontaktpersoner for Geovekst- og Norge digitalt-parter i regionene.

Dagsorden

Møtene avholdes fra 09:00 - 14:00 inkludert pause/ lunsj fra kl 11:00 - 12:00

Velkommen – presentasjonsrunde

 • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-årsmøte)
  • Rapport 2020 – Statistikk fra SFKB
  • Vegnett – Elveg inn i SFKB
  • Rutinebeskrivelser
  • Vedlegg til FDV-avtalen 2021
 • Geodataplanen (Fylkesgeodataplanen 2021-2024)
  • Hvilke tiltak tenker kommunene å følge opp i 2021?
  • Egne tiltak/prosjekt i kommunene som ikke er nevnt i geodataplanen
  • Øvrige parters aktiviteter i regionen
 • Kartprosjekter
  • Status, planer og kvalitetsheving
  • Behov – innspill til geodataplanen
 • Matrikkel
  • Autorisasjonsordning
  • Forskriftsendring
  • Matrikkeltall i regionen
 • Plandata
  • Årsversjoner – kommuneplaner/ kommunedelplaner
  • Geosynk
  • Rutinebeskrivelser
 • Temadata
  • Oppfølging det offentlige kartgrunnlaget i samarbeidet
  • Temadata Innlandet – status og nyheter
 • Fagdager og kurs

 

Detaljer om regionmøter for Innlandet fylke 2021
Region Regionkontakt Kartverket Dato
Gjøvikregionen og Hadeland Yngvild Malmo Oppsummering
Valdres Bente Kristiansen Oppsummering
Hedmarken Bjørn Trygve Haugen 9.3.
Sør-Hedmark Bente Kristiansen 10.3.
Midt-Gudbrandsdal Anita Høie 16.3.
Nord-Gudbrandsdal Bente Kristiansen 17.3.
SÅTE1 Ole Th. Holth 23.3.
Nord-Østerdal Anita Høie 24.3.
Elverum-Solør Ove Jørgensen 6.4.
Lillehammer-regionen Ove Jørgensen 8.4.


1SÅTE; GIS-samarbeid mellom Stor-Elvdal, Åmot, Trysil og Engerdal kommuner

Halvdagsseminarer

Tradisjonen med halvdagsseminar for saksbehandlere fortsetter. I år vil vi arrangere disse i form av tre egne webinarer utover våren.

Temaer som tas opp vil være:

 • Bruk av høydedata i saksbehandling
 • Turruter og stier
 • Temadata Innlandet og DOK

Invitasjon til disse kommer.

Del