Detaljerte kartdata Innlandet fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene har ansvar for å samle inn, kontrollere og distribuere detaljerte kartdata til Norge digitalt.

Forvaltning, drift og vedlikehold i Innlandet fylke

Fylkesgeodatautvalget for Innlandet har en målsetning om effektiv og samordnet forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av alle datasett etablert gjennom geovekst og Norge digitalt i Innlandet fylke. For å gjennomføre dette har man inngått forvaltningsavtaler i alle kommuner.

Historiske ortofoto for Innlandet fylke

Ortofoto fra etableringen av økonomisk kartverk for Innlandet fylke foreligger. Det eldste prosjektet lagt inn i denne siste bolken er «Snertingdal 1961», og det nyeste er «Engerdal-Rendalen 1983».

Del