Arealplandata i Innlandet fylke

Kartverket ved fylkeskartkontorene veileder kommunene med gjennomføring av prosjekt for realisering av gode plandata og digitale planregister.

Webinar i digitalisering av plan- og byggesaksprosessen

Webinaret ble avholdt 19. november, og «samlet» 150 deltakere. Webinaret var et samarbeid mellom Kartverket Innlandet, Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner (KS).

Del