Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Innlandet fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Innlandet. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Aktivitetskalender for Innlandet fylke 2021
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
6.6. Møte i arbeidsutvalg Basis geodata Innlandet Hamar bente.kristiansen@kartverket.no
5.6. Møte i arbeidsutvalg Plan- og temadata Innlandet Hamar yngvild.malmo@kartverket.no
19.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Innlandet Hamar bente.kristiansen@kartverket.no
8.4. Lillehammer-regionen Innlandet Kommer Info og dagsorden
6.4. Elverum-Solør Innlandet Kommer Info og dagsorden
24.3. Regionmøte Nord-Østerdal Innlandet Kommer Info og dagsorden
23.3. Regionmøte SÅTE Innlandet Kommer Info og dagsorden
17.3. Regionmøte Nord-Gudbrandsdal Innlandet Kommer Info og dagsorden
16.3. Regionmøte Midt-Gubrandsdal Innlandet Kommer Info og dagsorden
10.3. Regionmøte Sør-Hedmark Innlandet Kommer Info og dagsorden
9.3. Regionmøte Hedmarken Innlandet Kommer Info og dagsorden
24.2. Regionmøte Valdres Innlandet Kommer Oppsummering
23.2. Regionmøte Gjøvikregionen og Hadeland Innlandet Kommer Oppsummering
Del