Siste oppdatering

Aktivitetskalender for Innlandet fylke

Her finner du oversikt over framtidige møter og kurs i regi av Kartverket Innlandet. Dette inkluderer aktivitet i regi av Norge digitalt samarbeidet i fylket. Oversikten oppdateres jevnlig.

Oversikten viser planlagt aktivitet, og endringer kan skje. Når dato, sted med mer er fastsatt vil påmelding være mulig der det er aktuelt.

Aktivitetskalender for Innlandet fylke 2021
Dato Type aktivitet Region/ kommuner Hvor Påmelding/ Kontaktperson
15.12. Møte i Brukerforum drone Innlandet Kommer Om brukerforumet
2.12. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norkart Innlandet Teams Informasjon og påmelding
3.-11.11. Kurs forvaltning av digitalt planregister, Norconsult Innlandet Teams Informasjon og påmelding
29.9. Møte i Fylkesgeodatautvalget Innlandet Hamar Avholdt
15.9. Møte i Brukerforum drone Innlandet Teams Avholdt
8.9. Møte i arbeidsutvalg Basis geodata Innlandet Teams Avholdt
7.9. Møte i arbeidsutvalg Plan- og temadata Innlandet Teams Avholdt
31.8. Webinar om tur og friluftsruter Innlandet Teams Avholdt
24.8. Webinar; Bruk av høydedata i saksbehandlingen Innlandet Teams Avholdt
9.6. Møte i arbeidsutvalg Basis geodata Innlandet Hamar Avholdt
8.6. Møte i arbeidsutvalg Plan- og temadata Innlandet Hamar Avholdt
16.6. Møte i Brukerforum drone Innlandet   Avholdt
19.5. Møte i Fylkesgeodatautvalget Innlandet Hamar Avholdt
28.4. Kurs i «Rutiner for forvaltning av kommunalt planregister» Innlandet Team Avholdt
8.4. Lillehammer-regionen Innlandet Kommer Referat
6.4. Elverum-Solør Innlandet Kommer Referat
24.3. Regionmøte Nord-Østerdal Innlandet Teams Referat
23.3. Regionmøte SÅTE Innlandet Teams Referat
17.3. Regionmøte Nord-Gudbrandsdal Innlandet Teams Referat
16.3. Regionmøte Midt-Gubrandsdal Innlandet Teams Referat
10.3. Regionmøte Sør-Hedmark Innlandet Teams Referat
9.3. Regionmøte Hedmarken Innlandet Teams Referat
24.2. Regionmøte Valdres Innlandet Teams Referat
23.2. Regionmøte Gjøvikregionen og Hadeland Innlandet Teams Referat
Del