Norge digitalt regionmøter og FDV-årsmøter 2024

Kartverket Agder ønsker velkommen til Norge digitalt regionmøter og digitale FDV-årsmøter. Møtene avholdes i perioden 19. mars til 11. april. Her kan du melde deg på.

-
09:30 - 14:00
Se detaljer i tabellen

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Kartverket Agder

Arrangør

Kartverket Agder

På dagsorden står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, gjennomgang av vedleggene til FDV-avtalen og geodataplanlegging.

De digitale FDV-årsmøtene avholdes 19. og 20. mars. Meld deg på samtidig som du melder deg på et av de fysiske regionmøtene.

Norge digitalt regionmøtene avholdes på følgende datoer
Kommuner Sted Dato Påmelding
Kristiansand,
Vennesla,
Birkenes
og Lillesand
Kristiansand, Fylkeshuset,
Tordenskjoldsgate 65
21. mars Påmeldingen er åpen
Lindesnes,
Hægebostad,
Lyngdal,
Farsund,
Flekkefjord,
Åseral,
Kvinesdal
og Sirdal
Lyngdal,
Møterom Ørnemyrfjellet,
Bergesletta 2
4. april Påmeldingen er åpen
Bykle,
Valle,
Bygland,
Evje og Hornnes
og Iveland
Evje 9. april Påmeldingen er åpen
Risør,
Tvedestrand,
Vegårshei,
Åmli,
Gjerstad,
Arendal,
Grimstad
og Froland
Arendal,
Bystyresalen i Arendal
kultur- og rådhus,
Sam Eydes Plass 2
11. april Påmeldingen er åpen

 

Referat og presentasjoner blir publisert i etterkant av møtene. Norge digitalt-partene får invitasjon per e-post, påmelding skjer via påmeldingslenken. Vel møtt!

Program

9.30: Velkomst med presentasjonsrunde, m/ kaffe

9.40: Oppfølging FDV-vedlegg/ økonomi

Gjennomgang av FDV vedlegg tas på teams før dette møtet, men setter av litt tid her også tilfelle det er noe som bør diskuteres nærmere

9.50: FDV-samarbeidet

Behov for kvalitetsheving på FKB-data

Kvalitetsheving FKB-Vann

  • Dreneringslinjer
  • Stikkrenner

Fagdager og kurs

10.00: Informasjon fra Statens Vegvesen

10.15: Arealregnskap, Nye Veier

10.35: Pause

10.45: AR5, Statsforvalteren

11.00: Regionene informerer

Hva rører seg i regionen?

Samarbeid i regionen

Tema som kommunene ønsker å ta opp

Hvordan arbeides det med beredskap?

11.30: Lunsj

12.00: Plan- og temadata

12.15: Nasjonalt register over luftfartshinder (NRL)

12.30: Geodataplanlegging i kommunene

Innspill til satsningsområder

Status og behov for nykartlegging/ ajourføring i regionen

Omløpsfotografering

Skråfoto

Historiske ortofoto

Kommunal og regional geodataplan

Terrengmodell

Frigivelse av dybdedata, marin kartlegging

Laserskanning

Flybildeoversikt

13:15: Pause

13:25: Fritidsboligprosjektet

13:45: Topografisk grunndatabase

14.00: Avslutning

Vi oppfordrer kommunene til å sende innspill til aktuelle tema de ønsker å ta opp.

Del