Siste oppdatering

Inspirerende faglunsj på Sørlandet

GeoForum gjennomfører en serie formelle faglunsjer. Hensikten er å dele prosjekter og kunnskap på tvers av GIS/Geografisk IT og IT-miljøet ellers på Sørlandet, samt få til inspirasjon og samspill på tvers.

Årets første faglunsj ble arrangert i samarbeid med Digin og Kartverket Agder. Det var god deltakelse med representanter fra både offentlig sektor, Universitetet i Agder (UiA) og flere private firmaer.

Kunstig intelligens finner kartobjekter

En gruppe studenter fra Universitetet i Agder presenterte prosjektet sitt «Automatisering av dataflyt fra nasjonale kartbaser mot AI algoritmer». Prosjektet ligger i grenseområdet mellom fagfeltene geomatikk og informatikk og er tett knyttet opp mot KartAI prosjektet, og PhD arbeidet til Sander Jyhne ved fylkeskartkontoret i Kristiansand. Studentgruppen ved UIA, består av Tobias Ekholt, Kasper Johan Idland Skjæveland, Niklas Fugledal, Ine Mari Bredesen, og Sondre Slettene. Studentprosjektet er et samarbeid mellom TietoEvry, Kartverket, Norkart og UiA.

Studentene lager et webgrensesnitt som henter ut data fra nasjonal kartdatabase og bearbeider dem til treningsdata for algoritmer som brukes av kunstig intelligens (AI). Slike treningsdata er nødvenige for å lære opp maskinen til å finne kartobjekter fra flybilder.

StudenterUiA.png
STUDENTER: Gruppen fra UiA presenterte prosjektet sitt. Fra venstre: Tobias Ekholt, Ine Mari Bredesen, Kaster J.I Skjæveland, Sondre Slettene og Niklas Fugledal. Foto: Lars Fredrik Gyland.

Universitetet er med på utviklingen og i tillegg er TietoEvry med som mentor. Norkart bidrar med fagkompetanse innenfor geomatikk og har allerede gjennomført en fagdag om håndtering av geografisk informasjon for studentene. Prosjektgjennomføringen er i stor grad lagt opp slik som TietoEvry arbeider til daglig, og prosjektet skiller seg derfor ikke mye fra slik et lignende prosjekt ville blitt utført i arbeidslivet.

Vil du bli bedre kjent med studentene? Besøk deres egen nettside her.

Ny metode for oppdatering av høydekurver

Kartverket har store mengder innsamlede data som det er ønskelig å utnytte til bruk ved flere formål. Steinar Kjellevik Karlsen ved Kartverket Agder viste en metode for oppdatering av høydekurver ved hjelp av laserdata og bildematching.

Ved å ta utgangspunkt i laser og bildematching ønsker man å finne områder som ikke er optimalt kartlagt. Bildematching antas å holde en nøyaktighet innenfor 6 cm i høydemåling. Dette betyr at bildematching er en nøyaktig innsamlingsmetode i høyderetning. Tidligere målte bakkepunkt brukes også for å sammenligne resultatene.

For å finne en god modell på bakkepunkene, er klassifisering av dataene viktig. Alle punkt som ikke representere bakken fjernes fra datasettet. Når man har optimalisert de klassene som er nødvendige for analysen, utfører man en sammenligning. Målet nå er at høydekurver blir oppdatert i de områder hvor det har skjedd endringer siden forrige kartlegging, og spesielt i områder der andre data har endret seg uten at høydekurvene har blitt oppdatert.

Lappeteppe-effekt

Det har over tid vært en utfordring med at ortofoto fra kartleggingsprosjekter har hatt ulikt fargeuttrykk Realiteten er at det alltid vil være forskjellige lysforhold, men harde overganger mellom prosjektene kan gi inntrykk av dårlig kvalitet på bildene.

Ivar Oveland fra Kartverket viste gode eksempler på hvilke behov som det er ved fargekalibrering av flybilder, og fortalte om fjorårets pilotprosjekt på nettopp dette. Her kan du lese mer om farger i ortofoto.

Mer under planlegging

Gikk du glipp av dette arrangementet? Fortvil ikke, flere faglunsjer er allerede under planlegging.

Kontakt

Del