Siste oppdatering

Ny geodataplan under arbeid

Fylkesgeodatautvalget i Agder hadde et arbeidsmøte 15. september. Her gikk de gjennom foreløpig forslag til fylkesgeodataplan for perioden 2022-2025.

Møtet ble avholdt via Teams. I møtet ble forslag til endringer og tilføyelser tatt opp, diskutert og tatt inn i planen. Kartverket Agder er sekretariat for fylkesgeodatautvalget, og har ferdigstilt planen i tråd med det utvalget konkluderte i møtet.

Revidert utkast til geodataplan for Agder fylke legges fram for vedtak på neste møte i fylkesgeodatautvalget 25. oktober.

 

Fylkesgeodataplan for Agder

Fylkets geodataplan skal være et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt (ND) -samarbeidet i Agder. Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen ble vedtatt av fylkesgeodatautvalget for Agder 30.10. 2020.

Norge digitalt i Agder

Kartverket ved fylkeskartkontorene skal etablere en felles arena i fylket for arbeidet med datagrunnlag som inngår i Norge digitalt.

Del