Møter i arbeidsutvalgene

Både basisutvalget og plan- og temadatautvalget i Agder skal møtes denne onsdagen. Øverst på dagsorden står revisjon av fylkesgeodataplanen.

09:00 - 15:00

Basisutvalget
møtes klokken 9-12.30.

Plan- og temadatautvalget
møtes klokken 11.30-15.

Arbeidsmøter

Rullering av geodataplanen i fylket er den viktigste oppgaven for arbeidsutvalgene på høsten. Basisutvalget møtes på formiddag, mens plan- og temadatautvelget møtes på slutten av arbeidsdagen. Vi møtes på midten til felles lunsj.

Dagsorden:

  • status for mål og tiltak i geodatasamarbeidet i fylket
  • revisjon av fylkesgeodataplanen for planperioden 2024-2027

Utvalgene har møte hver for seg, men møtes til felles lunsj klokken 11:30.

Møteinvitasjon sendes ut til medlemmer i utvalgene per e-post.

Basisutvalget

Utvalget består av representanter fra kommunene og øvrige Geovekst-parter i fylket. Utvalget skal i hovedsak arbeide med samordningen av basis geodata i fylket.

Tid: Onsdag 11. oktober 2023, 09:00 – 12:30 (avslutter med lunsj).

Plan- og temadatautvalget

Utvalget består av representanter fra plan- og temadatavirksomheten i fylket. Utvalget rapporterer til fylkesgeodatautvalget.

Tid: Onsdag 11. oktober 2023, 11:30 – 15:00 (starter med lunsj).

Fylkesgeodataplanen

Fylkesgeodataplanen er et sentralt redskap i arbeidet med å realisere Norge digitalt-samarbeidet i Agder fylke.

Målgruppen for geodataplanen er Norge digitalt-partene i fylket. Planen gir føringer for arbeid og utvikling innen fagområdet i fylket for de neste 4 årene.

Kontakt

Del