Møte i geodatautvalget

Årets første møte i geodatautvalget skjer på Teams. Utvalgets medlemmer inviteres per e-post.

12:00 - 14:00

Foreløpig agenda

 • Sammensetning av fylkets geodatautvalg
 • Gjennomgang av status for pågående Geovekstprosjekter
 • Samfinansieringsprosjekter 2021/2022 (Skråbildekartlegging, historiske ortofoto)
 • Innspill til neste års geodataplan (2022 -2025), satsningsområder mv
 • Oppfølgning fra årsmøtene i Norge digitalt
 • Geosynkronisering av plan
 • Tur- og friluftsruter – videre arbeid fremover
 • KartAI v/ Terje Nuland
 • Autorisasjonsordning for eiendomslandmålere
 • Status FKB revisjon v/Mika Sundin
 • Eventuelt   
Del