Årsmøter for Norge digitalt

Vi ønsker velkommen til årsmøter for Norge digitalt- samarbeidet i tidsperioden 13.-30. mars. På agendaen står forvaltning, drift og vedlikehold av geodata, FDV-avtalen og geodataplanlegging.

10:00 - 14:00

Vi holder totalt fire møter i fylket:

 • 13. mars i Flekkefjord kommune, Rådhuset, Kirkegata 50. For kommunene Lindesnes, Hægebostad, Lyngdal, Farsund, Flekkefjord, Åseral, Kvinesdal og Sirdal.
 • 20. mars i Kristiansand, Fylkeshuset, Kartverket, Tordenskjoldsgate 65. For kommunene Kristiansand, Vennesla, Birkenes og Lillesand.
 • 28. mars i Bygland kommune, Kommunehuset, sentrum 18. For kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland.
 • 30. mars i Grimstad kommune, Rådhuset, Arendalsveien 23. For kommunene Risør, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Gjerstad, Arendal, Grimstad og Froland.

Referat og presentasjoner vil bli publisert i etterkant av møtene.

Agenda

 • 10.00: Årsmøte med rapport for 2022, budsjett for 2023 ved Anne Marit Bjelland.
  • Rapport for FDV 2022
  • Gjennomgang av oppdaterte vedlegg til FDV avtalene 2023
  • Fagdager og kurs
 • 10.45: FDV-samarbeidet og tema partene ønsker å ta opp.
  • FKB 5.0
  • Plan 5.0
  • Nasjonal register over luftfartshinder (NRL)
 • 12.00: Lunsj.
 • 12.30: FDV-samarbeid
  • Behov for kvalitetsheving på FKB-data
  • Status på plan- og temadata
 • 13.00: Geodataplanlegging i kommunene ved Pål Tanem og Åsulv Birkeland Stormoen.
  • Innspill til satsningsområder
  • Status og behov for nykartlegging/ajourføring i regionen
  • Omløpsfotografering
  • Skråfoto og historiske ortofoto
  • Kommunal geodataplan
  • Terrengmodell
 • 13.45: Oppfølging av tiltak fra Fylkesgeodataplanen, ved Åsulv Birkeland Stormoen og Lars Fredrik Gyland.
  • Fokusområder og satsinger i planperioden
  • Målsetting og delmål på datainnholdet (kap. 4) og kompetanse (kap. 5)
 • 14.00: Avslutning.

Norge digitalt-partene har fått invitasjon per e-post, påmelding skjer via bekreftelse med svar på møteinvitasjonen. Vel møtt!

Vi oppfordrer kommunene til å sende innspill til aktuelle tema de ønsker å ta opp.

Kontakt

Del