Ekstrakurs - Forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

På grunn av stor pågang/ datokollisjoner avholdes et ekstrakurs 29. november i samarbeid med Norconsult. Kurset er gratis for kommunene. Påmeldingsfristen er utgått.

10:00 - 15:00
Digitalt (lenke sendes siste arbeidsdag før kurset avholdes)

Har du spørsmål angående ekstra-kurset?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

Om kurset

Kurset arrangeres digitalt. Lenke sendes siste arbeidsdag før kurset avholdes. Tidspunkt kl 10 til 15 med innlagte pauser.

Innhold

Hele programmet.pdf

  • Mottak plandata SOSI
  • Gjennomgang av feilavdekkings biblioteker
  • Feilretting, reguleringsplaner, kommuneplan
  • Klippe inn mottatte plandata
  • Litt om geosynk
  • Litt om SOSI 5.0

Det gjøres opptak av kurset, som blir tilgjengelig for deltakerne en periode etter kurset.

Påmeldingsvindu

Påmelding innen 23. november.

Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert og bekreftet.

Del