Posisjonskonferansen 2022: Norges videre deltakelse i rommet

Norge har forpliktet seg til videre deltakelse i en ny periode på sju år (2021–2027) i EUs romprogram. Konferansen skal gi en status på arbeidet og planer framover. Hva får Norge igjen for pengene, og hvordan kan programmet tjene brukernes behov og utfordringer? Hvilke datakilder kan utnyttes til hva?

Gå tilbake til siden Posisjonskonferansen 2022: Norges videre deltakelse i rommet

Posisjonskonferansen 2022

Personopplysninger som du fyller inn i skjemaet, vil ikke bli brukt til andre formål. De lagres på Kartverkets servere og slettes etter faste rutiner. Les hvordan vi tar vare på personopplysninger i personvernerklæringen vår.

Er det i orden at navnet ditt står på deltakerlisten?
Vil du få beskjed om neste års konferanse?

Svar du JA på spørsmålet om å motta informasjon om neste års konferanse, så blir e-postadressen din lagret inntil beskjed er sendt ut.

Når du sender inn skjemaet får du umiddelbart en e-post om at du er påmeldt. Husk å holde av datoen i din kalender. 

Velkommen til Posisjonskonferansen 2022 torsdag 7. april i Forskningsparken.