Posisjonskonferansen 2022: Norges videre deltakelse i rommet

Norge har forpliktet seg til videre deltakelse i en ny periode på sju år (2021–2027) i EUs romprogram. Konferansen skal gi en status på arbeidet og planer framover. Hva får Norge igjen for pengene, og hvordan kan programmet tjene brukernes behov og utfordringer? Hvilke datakilder kan utnyttes til hva?

08:30 - 15:30
Blir annonsert senere, men vi håper å få til en fysisk konferanse i Oslo.

Har du spørsmål?

Send e-post til posisjonskonferansen@kartverket.no

Vi fokuserer spesielt på Copernicus, Galileo og EGNOS, og vi har brukeren i fokus. Derfor gleder vi oss spesielt til å få høre fra selskaper som benytter seg av disse teknologiene. Vi har også en sesjon om romvær og romsøppel. Ruth Astrid Sæter loser oss gjennom konferansen i år som i fjor, og Kartverket er arrangør i samarbeid med Norsk Romsenter.

Detaljert program kommer, men sett av datoen allerede nå! Påmeldingsside kommer.

Del