Posisjonskonferansen 2021

Posisjonskonferansen 2021 – vi går digitalt! Nytt år, men samme tema som fjorårets avlyste konferanse: GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

09:00 - 16:00
Digitalt

Har du spørsmål? Send e-post til posisjonskonferansen@kartverket.no

Arrangører: Kartverket, Norsk Romsenter og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Samarbeidspartnere: Justervesenet, Statens vegvesen, Avinor, Norsk Luftambulanse og Forsvarets forskningsinstitutt

Koronaviruset preger fremdeles samfunnet, så da blir løsningen å gå digitalt denne gangen. Vi jobber med en løsning slik at møteleder og foredragsholderne møtes fysisk, og at foredragene streames ut til dere. Møteleder er også denne gang Ruth Astrid L. Sæter.

Kartverket og Norsk Romsenter arrangerer fagkonferansen som omhandler bruk av globale satellittnavigasjonssystemer (GNSS) for fjerde gang, og denne gangen har vi også Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med som medarrangør og temaet er altså:

GNSS og sårbarhet – hvordan håndterer Norge dette?

Last ned programmet som pdf

På tidligere konferanser har vi fokusert på tekniske og økonomiske muligheter ved økt bruk av GNSS i Norge. Vi ser nå et økende behov for å informere om noen av sårbarhetene og utfordringene ved bruk av GNSS (Global Navigation Satellite Systems) sett i lys av hendelser knyttet til forstyrrelser av signalene fra slike systemer.

Kartverket og Norsk Romsenter er to av de ledende offentlige aktørene som tilrettelegger for norsk næringslivs og offentlig sektors bruk av satellittnavigasjonssystemer. Nkom, som Norges frekvensmyndighet, har ansvaret for å beskytte relevante radiofrekvenser. I tillegg retter de oppmerksomheten mot bedre samordning og varsling mellom aktører som benytter GNSS.

Som myndigheter bidrar vi også inn i europeiske fagmiljøer med vår kompetanse. Veksten i det globale markedet vil påvirke norske offentlige og private interesser, og vi mener mulighetene for norske aktører vil være store i årene som kommer. Vi ønsker imidlertid også å gi et realistisk bilde av hva brukere kan forvente av utfordringer og sårbarheter ved bruk av GNSS.

Del