Webinar: Innføringsplaner for FKB 5.0

I dette webinaret vil vi informere om innføringsplanene for FKB 5.0. Dette vil særlig være aktuelt for kommuner og andre parter som arbeider direkte i Sentral FKB.

09:30 - 11:00

Overgangen fra FKB 4.6 til 5.0 vil i praksis skje rundt april/mai i år. Det blir en kortere stans i forvaltningen når alle data i forvaltningsløsningen SFKB konverteres fra 4.6 til 5.0 og flyttes til nye arkiver i NGIS. Alle som forvalter data i SFKB må over på FKB 5.0 på dette tidspunktet.

Bli med på webinar for å få vite hvordan dette påvirker deg som dataforvalter:

For konsumenter vil data på 4.6 versjon vil fortsatt ligge tilgjengelig på Geonorge etter overgangen, men disse vil ikke bli oppdatert. Vil du ha oppdaterte FKB-data etter at forvaltningen har gått over til versjon 5.0, så må løsningen du bruker kunne håndtere data på versjon 5.0.

Det er satt opp et eget webinar om datainnholdet i FKB 5.0 27. mars 2023.

 

Del

Mer om Geovekst og FKB 5.0

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.

Forvaltning av kartdata

Veiledninger, verktøy og rutiner for forvaltning, drift og vedlikehold av kartdata som inngår i Felles kartdatabase (FKB).

Innføring av FKB 5.0

Produktspesifikasjonene for FKB versjon 5.0 ble godkjent i 2022, og innføres i forvaltningen i 2023.