Webinar om Marine grunnkart i kystsonen

Kartverket, Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Havforskningsinstituttet (HI) samarbeider om å samle inn og dele kunnskap og data om havbunnen langs kysten av Norge.

I pilotprosjektet Marine grunnkart i kystsonen kartlegges tre pilotområder: Stavanger, Giske/Ålesund og Skjervøy/Kvænangen. Målet er å etablere et nasjonalt program for kartlegging av hele kysten.

Webinaret er en gjennomgang av produktene som lages for de tre pilotområdene.

Program:

  • Velkommen og innlending 
  • Dybdedata-produkter 5 min. (Hanne Hodnesdal, Kartverket)
  • Geologiske data og kjemi 15 min. (Reidulv Bøe, NGU)
  • Oseanografiske data, biologi og menneskelig påvirkning 15 min. (Frithjof Moy, HI)
  • Spørsmål og avslutning 

Webinaret er digitalt, og kan følges på Teams.

Del

Les mer

Marine grunnkart bedrer miljøovervåking

Marine grunnkart gjør det enklere å se på miljøpåvirkningen rundt anlegg for lakseoppdrett. – Med slike kart er det mulig å finne enda bedre plasseringer for prøvetakingsstasjoner, mener Statsforvalteren i Rogaland.

Stor milepæl for Marine grunnkart i kystsona

​Fredag 12. november leverte Kartverket, Noregs geologiske undersøking og Havforskingsinstituttet eit forslag til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å gjennomføre Marine grunnkart i kystsona som eit nasjonalt program frå 2023.