Webinar: Luftfartshindre

Luftfartstilsynet og Kartverket inviterer til et webinar på Teams. Temaet er luftfartshindre, endringer i luftfartshinderforskriften, samt innrapportering til Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

13:00 - 14:30
Teams

Formålet med forskriftsendringen er å øke kravet til rapporteringsnøyaktighet for luftfartshinderdata, og å utvide omfanget av hva som regnes som et luftfartshinder. Dette for å sikre at NRL gir en mer fullstendig oversikt over hvilke menneskeskapte objekter i Norge som regnes som et hinder for luftfarten, og dermed bidra til økt flysikkerhet.

Agenda:
Kl. 13.00 – 13.30: Luftfartstilsynet innleder. Presentasjon av endringene i luftfartshinder-forskriften
Kl. 13.30 – 14.00: Kartverket informerer om innrapportering til NRL
Kl. 14.00 – 14.30: Spørsmål / svar

Mer informasjon om temaet:

Luftfartstilsynet og Kartverket mottar gjerne mer detaljerte spørsmål om luftfartshinder og innrapportering i etterkant av presentasjonen.

Kontakt

Luftfartstilsynet

Henning R. Tennes
Seksjonssjef Flyplass og flysikring

postmottak@caa.no

Del