Teknologiforum 2022

I år arrangeres Teknologiforum den 22. og 23. november, på Scandic Oslo Airport, Gardermoen.

Gå til egen side på Geonorge for å se foreløpig program, og påmeldingsskjema.

-
Scandic Oslo Airport, Gardermoen

Kartverket er arrangør

Teknologiforum er et møtested for alle som har en rolle relatert til infrastrukturen for stedfestet informasjon i Norge der spørsmål knyttet til teknologi diskuteres. Fokus er på overordnede føringer og valg av tekniske løsninger knyttet til tema som dataformater, kvalitetskontroll, tjenester og applikasjoner samt underliggende standarder

Teknologiforum ble etablert som en del av Norge digitalt samarbeidet, men har etter hvert blitt utvidet og inkluderer også aktører i geomatikkbransjen for øvrig.

Del