Kurs i forvaltning av digitalt planregister med Norconsult

Velkommen til kurs i forvaltning av digitalt planregister i samarbeid med Norconsult. Kursene er gratis for kommunene. Antall deltakere er begrenset, og kursplasser tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Perioden for påmelding er over.

-
10:00 - 14:00
Teams (lenke sendes dagen før kurset avholdes)

Har du spørsmål angående kursene?
Ta kontakt med
aase.midtgaard.skrede@kartverket.no 

Koordinering av kursene

Kartverket Vestland

Om kurset

Norconsult avholder fire kurs fordelt på følgende datoer:

  • onsdag 3. november
  • torsdag 4. november
  • onsdag 10. november
  • torsdag 11. november

Kurset arrangeres digitalt. Lenke sendes dagen før kurset avholdes. Tidspunkt kl 10 til 14 med innlagte pauser, og slutt litt avhengig etter hvilke spørsmål som dukker opp.

Innhold/ timeplan

  • Kursene holdes som en forelesning på Teams med en del eksempler på bruk av retting av feil i WinMap.
  • Det vil være mulighet for spørsmål underveis
  • 2 timer forelesning med en pause, 1 time lunch/ pause, 2 timer forelesning med en pause, til slutt en halv times dialog/ oppsummering/ spørsmål.

Detaljert kursomtale Norconsult.pdf

Det gjøres opptak av kurset, som blir tilgjengelig for deltakerne en periode etter kurset.

Påmeldingsvindu

Påmelding er kun mulig i perioden 18.10 (kl. 9:00) - 21.10. (kl. 16:00). 

Antall deltakere på hvert kurs er begrenset og tildeles etter «Først-til-mølla»-prinsippet. Meld derfor fra om du blir forhindret fra å møte, slik at en annen får plassen.

Valg i påmeldingsskjemaet

Aktuell kursdato: Når påmeldingsskjemaet er sendt inn, mottar du en e-post om at påmeldingen er registrert. Bekreftet kursplass vil bli tildelt kort tid etter påmeldingsvinduet er lukket.

Del