Geovekst 30 år

Geovekst-samarbeidet fyller 30 år, og markerer jubileet på Leangkollen i Asker.

12:00 - 18:00

Utvalgte representanter fra partene i samarbeidet har blitt invitert til markeringen. Arrangementet er gratis for inviterte gjester, de som har behov for reise/overnatting bestiller og dekker dette selv.

Programmet starter med lunsj klokken 12. Deretter blir det et seminar. Her vil vi ta dere med på en reise gjennom utviklingen de siste 30 årene, og ikke minst gi et blikk på den spennende framtiden for geografiske data i Norge.

Markeringen avsluttes med en festmiddag klokken 18.

Program

12.00: Lunsj.

13.00: Raskt tilbakeblikk på 30 år med samarbeid ved Erik Perstuen /Einar Jensen (Kartverket).

13.20: Geovekst i dag og tiden framover ved Johnny Welle (Kartverket).

13.40: SFKB dekker behovet for effektiv tilgang til oppdaterte Geovekst-data ved Hildegunn Norheim (NIBIO) og Håkon Løvli (Drammen kommune).

14.10: Geodatarådet og Geovekst - samarbeid, rollefordeling og forventninger ved Roar Skålin (Met og Geodatarådet).

14.30: Pause.

14.50: Høydedata - Initiativet kom fra Geovekst-samarbeidet, bakteppe for prosjektet ved Einar Jensen (Kartverket). Finansiering av store satsninger ved Kari Strande (tidl. KMD).

15.10: Vegnett - fra kartdata til vegdata ved Linda Therese Støeng (Statens vegvesen).

15.30: Bruk av Geovekst-data i eksterne tjenester ved Sverre Wisløff (Norkart).

15.50: Pause.

16.10: Teknologisk utvikling. Hva med framtiden? ved Øyvind Aase (Terratec).

16.30: FOU - prosjekter i regi av Geovekst-samarbeidet ved Ivar Oveland (Kartverket).

16.50: Framtidsvyer – Geovekst mot 2032 ved Heidi Liv Tomren (KS).

17.10: Oppsummering/avslutning.

18.00: Aperitiff og festmiddag.

Vel møtt!

Del