Fagdag omløpsfoto

Styringsgruppa for nasjonalt program for omløpsfotografering inviterer til fagdag rundt omløpsfotografering. På agendaen står informasjon om omløpsfotografering og bruken av flybildene, ortofoto og punktskyer.

Siste frist for påmelding er 16. april. Det er begrenset antall plasser, så påmeldingen kan bli tatt ned tidligere.

Agenda

 • 09.00: Registrering og enkel servering.
 • 09.30: Velkommen og praktisk informasjon ved Einar Jensen, Kartverket.
 • 09.40: Omløp – Status og videre planer ved Ole Chr Kjekshus, Kartverket.
 • 10.10: Bildematching av omløpsprosjektene ved Andreas Korsnes, Kartverket.
 • 11.00: Erfaringer og gjennomføring av omløpsfotografering ved Inge Myklebust,  Field Group.
 • 11.30: Lunsj.
 • 12.30: Forvaltning av flybilder og ortofoto i Kartverket ved Hardy Buller, Kartverket.
 • 13.00: FOU-prosjekter ved Ivar Oveland, Kartverket:
  • Fargekalibrering.
  • Nytt testfelt.
 • 13.30: Bruk av omløpsfoto hos NIBIO:
  • Bruken blir vist gjennom 2-3 foredrag.
 • 14.30: Bruk av bildedata i skogbruksplanlegging ved Geir Korsvold, Glommen Mjøsen Skog SA.
 • 14.50:  Erfaringer fra bruk av omløpsfoto til FKB - kartlegging ved Olav Håvik, Kartverket.
 • 15.15: Oppsummering - takk for i dag! ved Einar Jensen, Kartverket.
Del

Nasjonal detaljert høydemodell

Prosjektet Nasjonal detaljert høydemodell (NDH) gjør nøyaktige målinger av høyde i hver kvadratmeter av landet. Det er det største landkartleggingsprosjektet som er gjennomført i Norge noensinne.

Geovekst

Geovekst er et samarbeid om felles etablering, forvaltning, drift, vedlikehold og bruk av geografisk informasjon.