Avslutningsseminar - FKB Maskinlæring

Styringsgruppen i prosjektet inviterer til avslutningsseminaret for prosjektet «Maskinlæring for Automatisk Kartlegging av Kommunale FKB- og Temadata basert på Laser- og Hyperspektrale Data». Prosjektet har fokus på å utnytte maskinlæring, nye metoder og nye datakilder for å oppdatere grunnkartet.

09:00 - 12:00
Auditorium 101 i Kunnskapssenteret, Sandvika

Kartverket har deltatt med medlemmer i prosjektgruppen, brukergruppe og med finansiering av dette FoU prosjektet.

Seminaret

Seminaret vil vise resultater og erfaringer fra prosjektet. Første time vil inneholde en presentasjon fra Bærum Kommune som prosjekteier, om bakgrunnen for prosjektet og videre bruk av resultatene.

Ivar Oveland fra Kartverket vil også diskutere bruken av maskinlæring, kunstig intelligens, og prosjektet i en større sammenheng. Videre vil partene i prosjektet presentere fra eget arbeid og arbeidspakker.

Program og påmelding

Avslutningsseminar: FoU Prosjekt | Bærum kommune (baerum.kommune.no)

Om prosjektet; bakgrunn og formål

Prosjektet ble startet for 3 år siden. Prosjekteier er Bærum Kommune, og det inkluderer eksterne partnere fra offentlig sektor, forskningsinstitusjoner og et privat selskap. Det er også gjennomført en doktoravhandling ved NMBU som en del av prosjektet.

Målet var å finne metoder for automatisk oppdatering av kartdata. Kartoppdatering innebærer fremdeles mye manuelt arbeid, noe som gjør det kostbart og ikke minst tidkrevende.

Partene ønsket å se nærmere på bruk av maskinlæring på laser- og hyperspektrale data, og om det kunne ekstraheres data til kartoppdatering. Bruk av hyperspektrale data i kombinasjon med laserdata er en ny tilnærming som det ikke er gjort så mye arbeid med tidligere.

Gjennom prosjektperioden har partene gjort arbeid på mange relaterte områder. Helt fra innsamling av hyperspektrale data til prosessering og bruk i forskjellige kombinasjoner.

Del