Åpen dag på Hønefoss

Kartverket markerer sitt 250 års-jubileum med åpent hus torsdag 8. juni. Naboer, venner og familie inviteres til en spennende ettermiddag. Få et glimt av vår historie og dagens virksomhet.

15:00 - 20:00

Spørsmål om åpen dag kan sendes til info@kartverket.no

Vignett/fotomontasje satt sammen av terrengmodeller og en eldre foto av en landmåler i arbeid. Kilde: Kartverket

Vi viser frem hva de ulike divisjonene i Kartverket jobber med. I dag er det nærmere 500 som har Kartverket på Hønefoss som sitt arbeidssted.

Program

kl. 15.00–20.00: Servering av pølser og brus i kantina

kl. 16.00–20.00: Omvisning i Norsk kartmuseum

kl. 16.00–20.00: Presentasjon av kunst i Kartverkets lokaler

Det er omvisninger hver time, både i museet og av kunst i lokalene.
Påmelding i kantina og oppmøte i resepsjonen.

kl. 17.00: Lær å bruke kart og kompass. Opplegg for de minste.

Kl. 17.30: Orientering i Kartverksskogen for de minste.

Foredrag i auditoriet

kl. 16.30: Kartverkets historie og vårt bidrag til samfunnsutviklingen
ved kartverkssjef Johnny Welle

kl. 17.00: Historien om sjødivisjonen – en sjørøverhistorie?
ved Birte Noer Borrevik

kl. 17.30: «Hele Norge rett i lomma» – turkart og Hvor?-appen
ved Ståle Haug

kl. 18.00: Historiske kart – mer enn gammel nostalgi
ved Sidsel Kvarteig

kl. 18.30: Stedsnavn – et historisk tilbakeblikk
ved Karsten Lien

kl. 19.00: Geodesi for folk flest og aktivitetene i Ny-Ålesund på Svalbard
ved Per Erik Opseth

kl. 19.30: Glimt fra Kartverkets 250-årige historie
ved Per Christian Bratheim

Fra militær virksomhet til en moderne etat

Kartverket har utviklet seg fra en militær virksomhet grunnlagt i en anspent geopolitisk tid, til dagens moderne virksomhet. Nå er geodata og eiendomsinformasjon en helt kritisk del av samfunnets felles digitale grunnmur.

Det var ikke et rett og flatt land den dansk-tyske generalen Wilhelm von Huth fikk i oppdrag å måle opp i 1773. Med vår beliggenhet på toppen av Europa fra 58° til 71° nord, og med et landskap preget av høye fjell, dype daler og lange fjorder, ble det en svært krevende oppgave.

Norge var i union med Danmark fram til 1814. Det politiske forholdet til nabolandet Sverige ble svært anspent da Gustav 3. ble konge i Sverige i 1771. Den dansk-norske kongen ønsket derfor å forberede seg i tilfelle krig.

Wilhelm Von Huth foreslo å kartlegge norske områder mot grensen til Sverige. 14. desember 1773 ble Norges Grændsers Opmaaling etablert.

Fra den spede begynnelsen i 1773 og frem til i dag har det altså gått 250 år, noe som gjør Kartverket til den eldste tekniske etaten i Norge.

Les mer: Kartverkets historie gjennom 250 år

Del