Metadatakatalog

  1. FKBKommuneoversikt for FKB-data
  2. GeorefOmrådeoversikter for FKB/Geovekst
  3. PlandataMetadata for Plandata

Tilbakemelding

Dersom du har spørsmål eller finner mangler i datagrunnlaget for FKB-data og FKB-produktene på Norge digitalt filtjener, kan du sende en henvendelse til sfkbhjelp@kartverket.no

RSS-feed

Oppdateringer av FKB-data og FKB-produkter er også tilgjengelig som en RSS-feed. Det innebærer at du ved å abbonere på denne tjenesten kan få meldinger om oppdaterte kommuner på produktserveren direkte i din nettleser (eller annen RSS-klient). Klikk på symbolet!

Oversikt over nedlastbare data

Her kan du finne metadata for alle FKB-data som er tilgjengelige på Norge digitalt filtjeneren. Selve dataene kan lastes ned fra nedlasting fra Norge digitalt filtjener.

I 2017 innføres Sentral felles kartdatabase. Dette vil føre til en total omlegging av forvaltning og distribusjon av FKB-dataene. Som en del av dette vil distribusjonen av FKB-data skje gjennom Geonorge.no. Denne nettsiden er derfor under utfasting og vil bli avviklet når distribusjon og metadata knyttet til dette blir tilgjengelig på Geonorge.

Dataene på filtjeneren har følgende oppdateringsregime

FKB-data og FKB-produkter FKB-data er datasett som følger FKB-produktspesifikasjon og som forvaltes gjennom Geovekst-samarbeidet. Dataene distribueres av fylkeskartkontoret minimum 1 gang pr år. FKB-datasettene omfatter datasettene AR5, Arealbruk, Bane, BygnAnlegg, Bygning, Høydekurver, LedningElTele, LedningVa, Lufthavn, Naturinfo, Tiltak, Servitutt, Vann og Veg.

FKB-Produktene er datasett som er avledet fra FKB-data og andre primærdatasett. FKB-Produktene genereres i forbindelse med distribusjon av FKB-data minst 1 gang pr. år. FKB-Produktene som distribueres på Norge digitalt filtjener omfatter FKB-Tekst1000, FKB-Tekst5000, Høydekurve-5m, N5-Kartdata, N20-Kartdata, N20-Bygning og N5-Raster.

Se FKB-data i menyen.
Plandata Plandata forvaltes i kommunale planregistere. Plandataene samles og distribueres videre til andre brukere av Kartverket. Se Plandata i menyen.
Data fra Matrikkelen Adresse, Matrikkelkart og Bygningspunkt eksporteres ut fra Matrikkelen ukentlig og kan lastes ned fra egen hovedgruppe på distribusjonsserveren. Se Matrikkeldata i menyen.
Denne nettsida er for parter i Norge digitalt og andre profesjonelle brukere som søker metadata om FKB-data og FKB-produkter.