Kartverkets geodetiske jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard inngår i et globalt nettverk som er helt avgjørende for samfunnets satellittbaserte infrastruktur i tillegg til grunnlag for nøyaktig klimaovervåking av nordområdene. Regjeringen har bestemt at det skal bygges nytt geodetisk observatorium i Ny-Ålesund og ny fiberoptisk kabel mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund.

Jordobservatoriets VLBI-antenne (VLBI – Very Long Baseline Interferometry) tar imot signaler fra kvasarer, som er fjerntliggende himmellegemer opptil 13 milliarder lysår ut i verdensrommet. Dette gjør det mulig å kartlegge bevegelser i jordoverflaten, hvor fort jorden roterer og jordens nøyaktige plassering i verdensrommet. Kartleggingen er nødvendig for å beregne jordobservasjonssatellittenes bane. Presise satellittbaner er nødvendig for nøyaktig klimaovervåking.

Understøtter klimaforskning og nordområdepolitikk

Et nytt observatorium med ny teknologi og kombinasjon av flere måleteknikker vil gi bedre nøyaktighet på målingene som inngår i et verdensomspennende observasjons- og forskningsnettverk. Satsingen understøtter klimaforskningen og er forankret i regjeringens nordområdepolitikk og bidrar også til å opprettholde forskningssamfunnet og bosetting i Ny-Ålesund med helårs drift. Satsingen er også i tråd med Svalbardmeldingen om at aktiviteten på Svalbard skal tuftes på forskning ved siden av turisme og kulldrift.

Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Avgjørende for GPS og satellitteknologi

VLBI-nettverket, som jordobservatoriet i Ny-Ålesund er en del av, er nødvendig for at GPS systemet og annen høypresisjons satellitteknologi skal fungere. Uten det referansesystemet som disse antennene gir, vet vi ikke med tilstrekkelig nøyaktighet hvor satellittene er i forhold til jordoverflaten og nøyaktigheten til satellittbaserte målinger vil bli dårligere.

Økt behov for nøyaktige data

Dagens antenner kan ikke produsere så nøyaktige målinger som samfunnet, klimaforskere og brukere av blant annet navigasjons- og jordobservasjons satellitter trenger. International VLBI Service (IVS) har utarbeidet en ny standard, kalt VLBI2010, som tilfredsstiller brukernes fremtidige krav.

Ny-Ålesund den eneste i nord og i arktisk strøk

VLBI-antennen i Ny-Ålesund er den eneste i det globale nettverket av antenner som ligger så langt nord. En oppgradert stasjon vil spesielt bidra til økt nøyaktighet i nordområdene hvor effekten av klimaendringene kan registreres tidligst og tydeligst.

Ifølge NASA vil det nye geodetiske jordobservatoriet i Ny-Ålesund på grunn av sin nordlige plassering gi vesentlig bedre globale beregninger og er et sterkt bidrag til det verdensomfattende samarbeidet innen jordobservasjon.

Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Flere års byggearbeid

Kartverkets observatorium i Ny-Ålesund ble etablert i 1993. Gjennomføringen av det nye geodetiske jordobservatoriet startet opp med bygging av ny vei til Brandallaguna sommeren 2013. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner la ned grunnsteinen i oktober 2014, og nytt observatorium står klart i 2018. Deretter trengs tre års overlapp av målinger for å sikre tidsserier før gammel infrastruktur kobles ut. 

Statsråd Jan Tore Sanner slår ned grunnpæl i Ny-Ålesund. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Byggearbeidene for nytt observatorium i Ny-Ålesund inkluderer to nye VLBI-antenner (Very Long Baseline Interferometry), ett satellitt laserinstrument (SLR - Satellite Laser Ranging Instrument), ny vei og instrumentbygg. Kartverket bygger det nye observatoriet ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Prosjektet har en kostnadsramme på rundt 300 millioner kroner. Både konsekvensutredning og delplan for tiltaket er godkjent. 

Satsingen i Ny-Ålesund er også tema i FN. 26. februar 2015 vedtok FNs generalforsamling en resolusjon som skal bidra til å styrke samarbeidet om jordobservasjon på verdensbasis.