Sammenslåing av kommuner innebærer at to eller flere kommuner ved sammenslåing får nytt kommunenummer. Dermed må eiendommene i disse kommunene etter dagens løsning tildeles nytt matrikkelnummer (primært nytt gårdsnummer) i den nye kommunen for å sikre entydige matrikkelnumre i den sammenslåtte kommunen.

I workshopene er alternative løsninger for hvordan slik omnummerering kan skje drøftet (pdf).

Noen av disse løsningene vil kunne innebære at it-systemer som bruker matrikkelnummer som identifikator, må endres for å håndtere nye matrikkelnummer.

Presentasjonen «Gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner» (pdf) er felles for alle workshopene. Det kan legges til at alternativ 3 kom opp i den første workshopen og er innarbeidet i presentasjonen i etterkant. Alternativet ble imidlertid presentert og drøftet i alle workshopene.

Her er sammenfattet referat fra workshopene (pdf).

Referatene er «anonymisert», det vil si at navn på den enkelte deltaker ikke fremkommer av referatet som er publisert her.