Interaktivt kart med kommuneendringerKommuneendringer

Ved årsskifte 2019-2020 vil 311 av landets kommuner være involvert i endringene som følger av kommune- og regionreformene. Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner. I tillegg vil alle kommuner som tilhører fylker som inngår i fylkessammenslåing få nytt kommunenummer. Etter sammenslåingene vil det være 356 kommuner i Norge. Nye nummerserier for fylker, og nye kommunenummer er fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Klikk på kartet for å se oversikt over alle kommuner som er involvert i kommunesammenslåing i perioden 2017-2020.

Søk i kommune- og regionsendringene fra 1. januar 2020.

Søk i eiendoms- og kommuneendringer for 2017-2019

Fylkesendringer

Regionreformen er en reform av fylkesstrukturen i Norge. Fra 1. januar 2020 vil 13 fylker slås sammen til 6 nye. Totalt vil det være 11 fylker.

Fylkene Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland består uendret.

Det nye fylket Trøndelag ble opprettet 1. januar 2018, etter sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag.

Nye fylker fra 2020:

 • Viken - sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold
 • Innlandet - sammenslåing av Oppland og Hedmark
 • Vestfold og Telemark - sammenslåing av Vestfold og Telemark
 • Agder - sammenslåing av Aust- og Vest-Agder
 • Vestland - sammenslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane
 • Troms og Finnmark - sammenslåing av Troms og Finnmark

Grensejusteringer

I tillegg til sammenslåinger av hele kommuner er det gjort 16 vedtak om grensejusteringer mellom kommuner, der større eller mindre områder flyttes fra en kommune til en annen.

Følgende grensejusteringer er vedtatt:

 • Mulvika grunnkrets, og en mindre del av Grettebygd grunnkrets, overføres fra Re kommune til nye Holmestrand kommune. Se vedtak fra KMD (gjelder Mulvika) og vedtak fra Fylkesmannen i Vestfold (gjelder Grettebygd)
 • Mindre områder overføres mellom kommunene Re og Horten. Re kommune slås sammen med Tønsberg kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Vestfold.
 • Området Bryggja (kretsene Totland, Bryggja og Maurstad) overføres fra Vågsøy til den sammenslåtte kommunen Eid/Selje, nye Stad kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Ullensvangs del av Oksenhalvøya overføres fra Ullensvang herad til den sammenslåtte kommunen Granvin/Voss, nye Voss herad. Se vedtak fra Fylkesmannen i Hordaland.
 • Området Tandbergløkka overføres fra Ås kommune til den sammenslåtte kommunen Ski/Oppegård, nye Nordre Follo kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Lund grunnkrets overføres fra Nærøy kommune til nye Namsos kommune. Se vedtak fra Fylkesmannen i Trøndelag.
 • Grunnkretsene Angard og Hjuksebø overføres fra Sauherad kommune til Notodden kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Området Rånåsfoss, Neslerud og Simarud overføres fra Sørum kommune til Nes kommune. Se vedtak fra KMD (gjelder Rånåsfoss) og vedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 • Grunnkretsen Bjørke og Viddal overføres fra Ørsta kommune til den sammenslåtte kommunen Hornindal/Volda, nye Volda kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Øyene Orten og Lyngværet overføres fra Sandøy kommune til Aukra kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Preikestolområdet, området nord for Lysefjorden, overføres fra Forsand kommune til Strand kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Grunnkretsen Verrabotn overføres fra Verran kommune til Indre Fosen kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Grunnkretsen Nesse overføres fra Balestrand kommune til Høyanger kommune. Se vedtak fra KMD.
 • Øya Ombo overføres fra Hjelmeland kommune til den sammenslåtte kommunen Finnøy/Rennesøy/Stavanger, nye Stavanger kommune. Se vedtak fra KMD.