Ved kommende årsskifte blir det også flere endringer som følger av kommune- og regionreformene. Rindal kommune endrer fylkestilhørighet til Trøndelag, to områder skal endre kommunetilhørighet og ny administrativ inndeling trer i kraft på Svalbard. Dette får konsekvenser for brukere av data fra matrikkel og grunnbok.

Her følger en oversikt over de tekniske endringene i matrikkelen som trer i kraft med virkning fra 1. januar 2019: