Hopp til innhold

Workshop om IKT-status i nye kommuner

4 Des 2018
4 Des 2018
KS- Agenda møtesenter
Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Kl. 9:15 - 15:45

Når 43 nye kommuner oppstår i 2020 må IKT-plattformen virke. Kartverket, KS og Difi inviterer kommunene og IT-leverandører til workshop i desember for å legge alle mulighetene og utfordringene på bordet. 
Workshopen skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner workshopen. Påmeldingsfristen er ute, men det er fortsatt restplasser ledige. Kontakt Bernt Audun Strømsli på epost bernt.audun.stromsli@kartverket.no eller tlf 936 03 425 dersom dere ønsker å delta.

Fakta om workshopen

Sted: KS- Agenda møtesenter, Haakon VIIs gate 9 – 0161 Oslo

Tid: Tirsdag 4. desember kl 0915 – 1545

Pris: Fri deltagelse på workshopen, deltagere må koste reise og evt overnatting selv  

Målgruppe:  Rådmenn og prosjektledere for sammenslåing i de nye «2020 – kommunene», systemleverandører til kommunale fagsystemer og statlige aktører.

Vi setter et tak på 4 deltakere per kommune.

  

Agenda for dagen 

09:15 – Registrering

10:00 – Velkommen til workshop

10:05 – Åpning ved Statssekretær i KMD, Paul Chaffey (H)

10:20 – Korte innledninger om utfordringsbildet fra: 

  • KS.
  • DIFI v/ Mari Vestre
  • Kartverket v/ Olav Petter Aarrestad
  • Evry v/ Tonje H. Nordli
  • Tieto v/ Øivind Hofgaard og Ingvild A. Blom
  • Asker kommune v/ Ragnar Husum

11:45 – Oppsummering/ spørsmål fra innledningsforedrag

12:00 – Lunsj

12:45 – Workshop der alle deltagere utfordres til å komme med sine 
            spørsmål, dilemma eller erfaringer som dere ønsker å diskutere. 
            Hvert tema blir grundig diskutert med andre deltagere som også er
            interessert i samme tema. Hver diskusjon resulterer i en rapport med 
            en oppsummering av de viktigste tema og initiativ som er diskutert.

15:30 – Oppfølging og konklusjoner fra dagens møte. Orientering om 
            hvordan resultatet av workshopen blir analysert, konkludert og 
            presentert – og tilbud videre i prosessen  

15:45 – Vel hjem

Les mer om workshopen her

Agendaen blir fortløpende oppdatert med innledere etter hvert som vi har dette klart.