Workshopen 4. desember skal bidra til at kommuner og private IT-leverandører sikrer en god digital gjennomføring av kommune- og regionreformene. Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet åpner workshopen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utpekt Kartverket som teknisk koordinator på IKT-spørsmål når de nye kommunene og regionene skal bygges. Alle digitale offentlige systemer på tvers av virksomheter og nivåer må samordnes i ny kommune- og regionstruktur.

Liten kapasitet hos kommuner og leverandører

- IKT-plattformen må virke! Gjennom vårt arbeid med å bygge en ny digital løsning for kommunesammenslåinger har vi sett at små kommuner har begrenset kapasitet. Kommunal sektor er i stor grad avhengig av privat IKT-kompetanse for å kunne gjøre nødvendig tilpasninger til sine systemer, sier IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket.

MÅ VIRKE: IT-direktør Olav Petter Aarrestad i Kartverket påpeker at IKT-plattformen i de nye kommunene må virke. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

600 systemer må tilrettelegges

Kommune-Norge har rundt 600 IKT-systemer, hvor kommunenummer er koblingsnøkkel mot andre systemer, som NAV, enhetsregisteret og folkeregisteret. De kommunene som nå står foran kommunesammenslåing og ny regionstruktur i 2020 har kort tid til å tilrettelegge systemene.

Trygghet for at systemene fungerer

- Ved å samle sammenslåingskommuner og leverandører, skaper vi en større trygghet for at systemene fungerer som de skal når 43 nye kommuner ser dagens lys i 2020, sier Hallvard Hoen, spesialrådgiver i digitalisering i KS.

På workshopen får deltakerne presentert case fra kommuner, og systemleverandører vil fortelle hva de kan hjelpe til med og hva kommunene må tenke på fram mot 2020. Deltakerne får også god tid til å diskutere løsninger på IKT-utfordringene i grupper.

En av disse utfordringene er anskaffelser. Difi er opptatt av at kommunene må stille seg spørsmålet om det er realistisk å få gjort alle anskaffelsene i tide før kommunesammenslåingen.

- Det er ikke nok å gjennomføre anskaffelsen. Systemet som anskaffes må integreres med øvrige systemer i kommunen og de som skal bruke systemet må læres opp, sier Mari Vestre, seniorrådgiver i Difi.

FORVENTNINGER: Spesialrådgiver Hallvard Hoen i KS har klare forventninger til workshopen. Foto: Bjørn-Owe Holmberg

Muligheter til å ruste opp infrastrukturen

– Kommunesammenslåing er en arbeidskrevende prosess, men den gir samtidig muligheter til å ruste opp IKT-infrastrukturen. I tillegg vil de kommunene som er tidligst ute, kunne gjøre gode anskaffelser på IKT-området og sikre seg leverandører som kan levere i tide. Det er fremdeles tid igjen, men det begynner å haste, sier IKT-koordinator Bernt Audun Strømsli i Kartverket.

Workshopen arrangeres i lokalene til KS i Oslo sentrum tirsdag 4. desember i år. Invitasjoner sendes ut til alle kommuner som skal slå seg sammen samt aktuelle IT-leverandører.

Les mer